پورتال اپلای جرمنی در حال به روز رسانی است. به زودی و با تکمیل پروسه، با امکانات بیشتر در دسترس خواهد بود.