نگین محمدی
دندانپزشکی

از تیم خوب اپلای جرمنی که در تمام مراحل کار پذیرش ویزای دانشجویی با من همراه بودند تشکر می کنم.

نیما ملکی
شیمی معدنی

از تیم خوب اپلای جرمنی که در تمام مراحل کار پذیرش ویزای دانشجویی با من همراه بودند تشکر می کنم.

پژمان رضایی
مهندسی عمران

از تیم خوب اپلای جرمنی که در تمام مراحل کار پذیرش ویزای دانشجویی با من همراه بودند تشکر می کنم.

علیرضا کاظمی
مهندسی کامپیوتر

از تیم خوب اپلای جرمنی که در تمام مراحل کار پذیرش ویزای دانشجویی با من همراه بودند تشکر می کنم.